Матеріали

Правопис церковно-слов'янської мови

Пропонований читачеві підручник дає основи знання граматики церковнослов'янської мови як мови богослужіння, а також гімнографічної лексики і принципів навчального перекладу богослужбових текстів на російську мову. Призначений для всіх, хто бажає глибше вникнути до гімнографічної спадщини нашої Церкви, підручник покликаний дати практичні навички його розуміння. У ньому детально розроблена граматика саме тих розділів, які ускладнюють розуміння церковнослов'янської богослужіння. Розділи ж граматики, які більш-менш зрозумілі, в посібнику не розглядаються або розглядаються оглядово. Таким чином, основна увага в граматичної частини посібника приділена дієслівним формам і синтаксису. Граматичний матеріал представлений в структурованому вигляді, - по більшій частині у вигляді таблиць, - що полегшує його запам'ятовування. Особлива глава підручника складається з коментарів до обраним богослужбових текстів, - тропарям, кондаки, стихирам і ірмосам головних православних свят.